Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998

 

 

 

 

Wózki widłowe

. 

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli LPG.

Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Warunki przyjęcia:

-           ukończona szkoła podstawowa

-           ukończone18 lat

-           świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

Oferujemy szkolenie na operatora wszystkich typów wózków jezdniowych. Przygotowujemy  do obsługi wózków spalinowych, gazowych i elektrycznych. Uprawnienia, które u nas otrzymasz ułatwią Ci znalezienie pracy między innymi w Polsce, Anglii, Szkocji i Irlandii. Wydajemy dokumenty w trzech językach: polskim i angielskim. Uprawnienia na operatora wózka widłowego wydawane są bezterminowo na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.