Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
legalizacja gaśnic pruszków usuwanie owadów pruszków szkolenia bhp pruszków

 

 

Szkolenia wstępne przeznaczone są dla osób, które właśnie zostały zatrudnione w Państwa firmie. Tematyka szkoleń obejmuje między innymi:

  • obowiązki i uprawnienia pracodawcy, pracowników, a także wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie w zakresie BHP,
  • kwestie odpowiedzialności za naruszenie zasad i przepisów BHP,
  • występowanie zagrożeń wypadkowych oraz zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników, które występują na terenie zakładu - środki zapobiegawcze,
  • podstawy ochrony P.POŻ. oraz postępowania w razie wybuchu pożaru,
  • postępowanie w razie wypadku (zasady udzielania pierwszej pomocy).

 

Firma POŻ-SERWIS przeprowadzi szkolenia okresowe z zakresu BHP dla wszystkich pracowników w Państwa firmie.

  • Szkolenia okresowe dla pracodawców, jak również dla osób z kadry kierowniczej i menedżerskiej.
  • Szkolenia okresowe dla pracodawców, którzy pełnią zadania służby bhp w swoim przedsiębiorstwie.

Szkolenia okresowe dla pracowników wykonujących zadania inżynieryjno-techniczne

Szkolenia okresowe dla wszystkich pracowników pionów administracyjnych, a także osób, których charakter pracy może wiązać się z narażaniem na niebezpieczne, uciążliwe, lub szkodliwe dla zdrowia warunki.

  • Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
  • Szkolenia okresowe dla pracowników służb bhp i wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy.

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.