Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w specjalistycznym szkoleniu i egzaminie umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E”
i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych. Oferta kierowana jest do pracowników firm jak i osób fizycznych, którzy z racji wykonywanego zawodu pracują na stanowiskach obsługi, przy remontach, budowie lub naprawach urządzeń elektrycznych oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.
Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV.

Korzyści:
Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.