Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
pierwsza pomoc pruszków szkolenia bhp pruszków szkolenia pierwsza pomoc pruszków

 

 

Organizowane przez nas szkolenia pierwszej pomocy wyróżniają się szerokim zakresem informacji teoretycznych oraz praktyką. Dzięki przystępnej formie zajęć ich uczestnicy mogą błyskawicznie opanować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze szkolenia zawsze dopasowywane są indywidualnie do potrzeb klientów – uwzględniamy w nich specyfikę zakładu pracy oraz potencjalne zagrożenia na stanowisku pracy.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. nr 129, poz. 844, z późn. zm.) pracodawca powinien zapewnić pracownikom sprawny i funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ma on również obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia wybranych pracowników w zakresie udzielania tej pomocy i obsługi punktów medycznych i apteczek.

Kursy organizowane przez naszą firmę pozwalają nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Dzięki nim uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się je opatrywać. Szkolenie trwa 5h dydaktycznych. Uczestnicy uczą się wykorzystywać sprzęt dostępny w apteczkach, sprawdzać podstawowe funkcje życiowe, reanimować osoby poszkodowane i zapewniać bezpieczeństwo w miejscu wypadku. W trakcie kursu uczą się oni odpowiedniego zabezpieczania miejsca wypadku, oceny stanu poszkodowanego i podejmowania działań mających zabezpieczyć go przed pogorszeniem stanu zdrowia, resuscytacji krążeniowo –oddechowej (zarówno z wykorzystaniem defibrylatora AED jak również bez niego) oraz wzywania pomocy medycznej. Szczególny nacisk jest kładziony na odpowiednią kolejność czynności i praktyczne umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.