Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
szkolenia ppoż pruszków bhp pruszków gaśnice pruszków

 

 

 

legalizacja gaśnic pruszkówOferujemy Państwu profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników, które składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Pracownicy w części teoretycznej zapoznają się z:

-sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru,

- sposobem alarmowania o pożarze,

-sposobem ogłaszania alarmu o zagrożeniu i prowadzeniu ewakuacji,

-rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic w budynku,

-rodzajem i miejscem rozmieszczenia hydrantów w budynku,

-lokalizacją głównego wyłącznika prądu w budynku,

-lokalizacją głównego zaworu instalacji gazowej,

-sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic występujących w obiekcie,

-sposobem obsługi i bezpiecznego użycia hydrantów występujących w obiekcie

-znaczeniem znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

 

W części praktycznej pracownicy w trakcie ćwiczeń zapoznają się z obsługą gaśnic, skutecznością gaśniczą w zależności od rodzaju środka gaśniczego oraz mają możliwość samodzielnego ugaszenia pożaru testowego. Oprócz ćwiczeń ze sprzętem gaśniczym szkolenie obejmuje również reguły prowadzenia ewakuacji. Pracownicy zapoznają się z oznaczeniami dróg ewakuacyjnych, swoimi obowiązkami i poprawnymi zasadami zachowania się w trakcie ewakuacji. W praktyce uczą się zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz przebiegu ciągów ewakuacyjnych w budynku firmy. Znajomość tych zagadnień pozwala w obliczu realnego pożaru uniknąć paniki i przeprowadzić szybką i skuteczną akcję ewakuacyjną

Ponadto jako nieliczni w Polsce dysponujemy przenośnym symulatorem pożaru (namiotem ewakuacyjnym), w którym symulujemy zjawisko pożaru i towarzyszące mu skutki. Każdy uczestnik szkolenia może w bezpieczny sposób poczuć, jak wygląda poruszanie się w zadymionym i ciemnym pomieszczeniu objętym pożarem.

Po przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego każdy uczestnik szkolenia otrzyma stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.