Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
bhp obsługa firm pruszków bhp obsługa firm pruszków bhp obsługa firm pruszków

 

 

 

 

,

Wykonujemy zadania służb BHP w firmach w oparciu o negocjowane indywidualnie i zawierane na dłuższe okresy czasu umowy.

Oferta stałej obsługi firmy w zakresie BHP skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególności do firm zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników.

 

W świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy - Art. 237/11 w przedsiębiorstwach tych należy utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pakiet usług w ramach outsourcingu może zawierać:

• Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP

• Okresowe przeglądy stanu BHP ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii stanowisk pracy

• Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

• Pełną obsługę postępowań wypadkowych

• Opracowywanie instrukcji BHP,

• Pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.,

• Wyznaczanie szlaków komunikacyjnych,

• Przeprowadzenie konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego

• Pomoc w realizacji wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz PIS

• zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych itp.)

• Zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowych przepisów prawnych i norm, w tym dyrektyw Unii Europejskiej

 

 

Ocena Ryzyka Zawodowego

 

 

Analizujemy i dokumentujemy ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na ocenianych stanowiskach.

Sporządzenie Dokumentacji Powypadkowej

• Powołanie zespołu powypadkowego

• Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku

• Zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków

• Sporządzenie protokołu powypadkowego

• Opracowanie zarządzenia powypadkowego

• Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy

• Założenie rejestru wypadków przy pracy

• Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.