Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998

 

 

 

.Zorganizujemy dla Państwa zabezpieczenie przeciwpożarowe każdej imprezy z udziałem większej ilości osób. W ramach naszej działalności zapewniamy podręczny sprzęt gaśniczy i profesjonalistów czuwających nad przebiegiem imprezy. Zabezpieczamy pod względem ochrony przeciwpożarowej imprezy masowe organizowane zarówno w plenerze jak i wewnątrz obiektu. Każdorazowo uzgadniamy z Organizatorem zakres świadczonych usług.
 Zapewniamy:

-wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających wykształcenie pożarnicze, odpowiedzialną w trakcie trwania imprezy za prowadzenie i organizację ewakuacji oraz kierowanie akcją gaśniczą do czasu przybycia zastępów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

- wyposażenie lub doposażenie miejsca, w którym ma odbyć się impreza masowa w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy

- zabezpieczenie ogniowe elementów stałego wyposażenia m. in.: wykładzin podłogowych, okładzin ściennych

- opracowanie niezbędnej dokumentacji

- udzielenie pierwszej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie i neutralizację ewentualnych zagrożeń,

- stały nadzór nad przebiegiem imprezy.

.Organizujemy:

-zabezpieczenie ppoż. imprez okolicznościowych,

-zabezpieczenie ppoż. bankietów,

- zabezpieczenie ppoż. planów filmowych,

- zabezpieczenie ppoż. prac pożarowo niebezpiecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.