Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
zwalczanie owadów pruszków usuwanie owadów pruszków hydrnaty pruszków

 

 

.Oferujemy sprzedaż, montaż, konserwację  i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Przy współpracy z projektantem oraz rzeczoznawcą ppoż., świadczymy usługi projektowania i wykonawstwa nowych jak również modernizację starych sieci hydrantowych. Prace wykonywane są przez uprawnionych serwisantów, a urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

Okresowa kontrola hydrantu polega na:

 

Zbadaniu ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności za pomocą specjalistycznego urządzenia

Sprawdzeniu poprawności zamocowań i połączeń

Sprawdzeniu terminu badania węża hydrantowego

Oględzinach stany technicznego wszystkich podzespołów i elementów hydrantu

 

Po zakończonym badaniu dostarczamy Państwu protokół badania wydajności hydrantów. Protokół zawiera charakterystykę hydrauliczną każdego z hydrantów, oraz terminy badania węży hydrantowych. Protokół z przeprowadzonego badania honorowany jest przez Państwową Straż Pożarną oraz firmy ubezpieczeniowe.

 

Badanie węży hydrantowych

 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wykonujemy zgodnie z Polskimi Normami.

- Po zakończonych badaniach wystawiamy protokół badania zawierający:

- Datę przeprowadzonego badania

- Metodę i sposób przeprowadzonego badania

- Nazwę obiektu na którym zainstalowane są węże

- Wnioski

- Datę następnego badania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.