Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
legalizacja gaśnic pruszków szkolenia bhp pruszków przeglądy gaśnic pruszków

 

 

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współpracę  w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie  z Art. 62 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Kontroli podlegają takie elementy jak:


• wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy,
• oznakowanie ewakuacyjne,
• oznakowanie przeciwpożarowe,
• instrukcja pożarowa obiektu,
• stan techniczny suchych pionów i hydrantów,
• dojazd do obiektu dla służb pożarniczych,
• składowanie materiałów łatwopalnych,
• stan techniczny systemów alarmowych.


Nasi specjaliści sporządzą protokół z przeglądu, który zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne. Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.