Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
czujki dymowe pruszków legalizacja gaśnic pruszków szkolenia bhp pruszków

 

 

Rop sygnalizacjaSYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Firma POŻ-SERWIS zajmuje się systemami sygnalizacji pożaru począwszy od fazy projektu po dokumentację wykonawczą, zarówno budowlano - architektoniczną jak i instalacyjną, jak również konserwacją i serwisem.

Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru i jego systematyczna konserwacja, gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, iż wykrycie pożaru w jego wczesnym stadium pozwala uniknąć tragedii oraz zmniejszyć straty materialne.

Oferujemy:

  • Projekty systemu uzgodnione z rzeczoznawcą ppoż.
  • Sprzedaż i montaż systemów
  • Konserwację i serwis systemów sygnalizacji pożaru
  • Demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu - posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki nr D-18590

 

 

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.