Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
oświetlenie ewakuacyjne pruszków oświetlenie ewakuacyjne grodzisk mazowiecki oświetlenie ewakuacyjne piastów

 

 

oświetlenie ewakuacyjne pruszków

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Wykonujemy pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zgodnie z aktualnymi przepisami. Po wykonaniu pomiarów zostaje wystawiony stosowny protokół zgodny z PN. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia elektryczne E i D oraz certyfikowane i wzorcowane urządzenia pomiarowe.

Zapewniamy:

  - Montaż zaprojektowanego systemu
  - Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
  - Przeglądy techniczne i serwis instalacji oświetlenia
  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z PN-EN 12464
  - Pomiary instalacji elektrycznej
  - Pomiary rezystancji izolacji
  - Pomiary zabezpieczeń RCD
  - Pomiary zerowania
  - Pomiary instalacji odgromowych

 

 

 

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.