Biuro obsługi/sprzedaż 504 176 926
Dostawy 795 998 998
gaśnice pruszków hydranty pruszków szkolenia bhp pruszków

 

Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonaliśmy już setki takich instrukcji, a nasi pracownicy maja ogromne doświadczenie w tworzeniu IBP dla nowych i istniejących budynków.

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów
przeznaczonych do wykonywania funkcji :

  • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.)
  • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
  • produkcyjnych,
  • magazynowych (np. stacje paliw)
  • inwentarskich.

z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wykonujemy na terenie całego kraju.

 

 

 

Copyright by www.strazaki.pll Wszystkie prawa zastrzeżone.